Ekonomická fakulta TUL

Ekonomická fakulta TUL

Voroněžská 1329/13
460 01 Liberec I-Staré Město

Informace o instituci Ekonomická fakulta TUL

Ekonomická fakulta TUL umožňuje studentům získat hluboké teoretické znalosti v oblasti ekonomiky, legislativy, finančnictví a účetnictví, manažerských a marketingových dovedností, aplikací informačních technologií a schopností zvládnout rychle se měnící podmínky informačního věku v prostředí znalostní ekonomiky. Absolventi nacházejí široké uplatnění v ekonomické praxi, zejména v oblastech podnikové ekonomiky, bankovních a finančních služeb, ve veřejné správě, v oblastech informatiky a informačního managementu, a to v širokém spektru podnikatelských i neziskových institucí.

 

Ekonomická fakulta TUL je dynamickou školou, která se přizpůsobuje reálným podmínkám a zavádí nové předměty podle trendů ekonomického vývoje. V průběhu studia je kladen velký důraz na rozvoj praktických dovedností a prezentačních schopností. Výuka se opírá o výsledky řešení řady výzkumných úkolů a projektů. Studenti zpracovávají samostatně i v týmech projekty, ve kterých řeší a prezentují modelové situace nebo provádějí analýzy hospodaření vybraných podnikatelských subjektů, které často nabízejí absolventům zajímavé zaměstnání. Tím EF TUL vytváří předpoklady pro flexibilitu v rámci budoucího zaměstnání a rychlý profesní růst svých absolventů. Této filosofii odpovídá také expanze fakulty mimo Liberec. Kombinovanou formu studia oboru Podniková ekonomika nabízí fakulta nejenom v Liberci, ale také v konzultačních střediscích v Jičíně a v České Lípě.

Kde nás najdete?

Zobrazit